Waarom moeten wij de Aardig Onderweg Award winnen?
De vrijwilligers die bij BBBSR mentor worden geven met hun wekelijkse tijdsinvestering (1-4 uur) voor minimaal een jaar een enorme bijdrage voor de kwetsbare Rotterdamse jongeren (5-18jaar) die wij begeleiden. Zij steken hier enorm veel energie en tijd in. Voor het begeleiden van de matches, van allereerste aanmelding, screening, introductie en vaardigheidstrainingen tot aan een uiteindelijke dematch na zoveel jaren, krijgen wij deels subsidie en werken wij met fondsbijdragen. Graag zouden wij het begeleidingstraject van onze jongeren en mentoren extra ondersteunen en hopen wij dat wij voor de Aardig Onderweg Award 2019 in aanmerking mogen komen.

Hoe gaan wij het prijzengeld van € 25.000 besteden?
Het prijzengeld van de Aardig Onderweg Award zouden wij tweeledig inzetten. Heel graag willen wij voor extra ondersteuning van de Bigs, de mentoren gaan werken met online digitale modules ter ondersteuning van hun vaardigheden. Zodat wij hun kostbare tijd bij de trainingen die wij ze geven om hun begeleiding zo optimaal mogelijk te doen meer kunnen richten op rollenspellen en oefenen daar ze een groot deel achterliggende theorie al middels de online leer modules kunnen doen.

Daarnaast is onze droom, voortvloeiend uit onze kernwerkzaamheden, om een eigen BBBSR game te gaan ontwikkelen!
Een digitaal spel om kinderen / jongeren op een interactieve online manier meer zelfvertrouwen te geven en hun vaardigheden en kennis te vergroten waardoor zij meer kansen hebben in de maatschappij. Thema zou zijn: Wat zijn mijn kwaliteiten en dan voortbordurend, Wie ben ik, Wat kan ik, Wat wil ik? De jongeren spelenderwijs laten zien en ervaren dat zij wel degelijk kwaliteiten hebben om iets van hun leven te maken en hoe je daarin stappen kan zetten.
Dit soort games ontwikkelen kost heel veel geld. Nu heb ik een bevriend contact in de online game wereld die voor grote bedrijven games ter ondersteuning van hun werkproces heeft gemaakt. Hij zou voor BBBSR een basis frame voor zo een spel ter beschikking stellen echter om voor onze jongeren een game te maken waarbij zij spelenderwijs gaan nadenken per level over zaken als: Wie ben ik, Wat kan ik, Wat wil ik? is nog ca €20.000 nodig. Het prijzengeld zou daar heel mooi voor ingezet kunnen worden. Als de game er eenmaal voor BBBS zou zijn dan zou deze ook tegen een klein bedrag afgenomen kunnen worden door andere instellingen werkzaam op het gebied van jongeren. Zo zouden heel veel jongeren uiteindelijk baat hebben bij het winnen door BBBS Rotterdam van de Aardig Onderweg Award 2019

Vanaf woensdag 23 oktober (17.30 uur) tot en met donderdag 24 oktober (17.30 uur) kun je stemmen op jouw favoriete initiatief!

www.aardigonderweg.nl