Aanmelden vrijwilligers

MELD U AAN ALS VRIJWILLIGER, EEN VRIEND

 

In Rotterdam zijn er veel kinderen die wat extra aandacht goed kunnen gebruiken omdat zij onder moeilijke omstandigheden opgroeien. Als Big Brother of Sister ben je een vriend voor een kwetsbare ‘Little’. Een kind een duwtje in de rug geven en écht wat betekenen in hun jonge leven; dat kun jij ook!

Ben jij een Big Brother of Big Sister?
We kunnen nog heel veel Big Brothers en Big Sisters gebruiken! Je bent van harte welkom. Puntsgewijs je profiel:

 

School-based mentoring programma (SBM)

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je bent gedurende een schooljaar 1 uur per week tijdens schooluren beschikbaar.
  • Je vindt het leuk om met een kind tussen de 5 en 13 jaar dingen te ondernemen.

Er zijn op dit moment heel veel kinderen op scholen die wat extra aandacht en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Met jouw hulp hopen wij hen dit op korte termijn te kunnen bieden.

NOTE Het school-based mentoring programma start altijd aan het begin van het schooljaar.

Ben je niet tijdens schooluren beschikbaar?  Dan kun je je aanmelden voor het community-based mentoring programma.

 

Community-based mentoring programma (CBM)

  • Je bent 21 jaar of ouder.
  • Je bent 1 keer per week buiten schooltijd beschikbaar om af te spreken.
  • Je vindt het leuk om met een kind tussen de 5 en 18 jaar dingen te ondernemen.

Een team van professionals geeft je back-up, training en begeleiding. Je kunt dus altijd bij iemand terecht om ervaringen uit te wisselen, tips te vragen of bij te praten.

Lees meer over de verschillen tussen het schoolprogramma en het communityprogramma 

 

Wij proberen altijd zo snel mogelijk een match te maken als je je hebt aangemeld en door de screening heen bent, echter matching is maatwerk en soms kan dat enige tijd duren.

Op dit moment zijn er geen stageplaatsen beschikbaar.

AANMELDEN VRIJWILLIGER

Man/Vrouw

PROGRAMMA

Ik heb het Privacy beleid van BBBS Rotterdam gelezen

MEER INFO

OVER ONS

MEER INFO

KIND/JONGERE

MEER INFO

PROGRAMMA’S

MEER INFO

DONEREN

Ander manieren om te helpen

BIG FRIEND Big Brothers Big Sisters zoekt behalve mentoren ook mensen die op een andere wijze hun kwaliteiten willen inzetten en graag maatschappelijk betrokken willen zijn. Je kunt lid worden van Big Friends Rotterdam. Als Big Friend zet je jouw tijd, kwaliteiten en energie in om BBBS mentoring programma’s te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door te helpen bij het organiseren van evenementen of ondersteuning in de dagelijkse gang van zaken. Je kunt je ook inschrijven voor een commissie op het gebied van

• Marketing
• Sponsoring
• Organisatie evenement
• Werven van vrijwilligers

Als Big Friend zet je je niet alleen in om ervoor te zorgen dat het aantal kinderen dat gematcht wordt aan een mentor toeneemt, je kunt zelf ook deelnemen aan de evenementen, je hebt de mogelijkheid nieuwe mensen te leren kennen en je netwerk te vergroten. Bent je geïnteresseerd om lid te worden van Big Friends Rotterdam of wil je graag op een andere wijze helpen, neem dan contact op met: Big Brothers Big Sisters Rotterdam T 010 404 96 08 E info@bbbs-rotterdam.nl

Aannamebeleid Big Brothers Big Sisters of Rotterdam

Big Brothers Big Sisters of Rotterdam maakt uitsluitend gebruik van gekwalificeerde mentoren/vrijwilligers. Zij worden middels een vaste sollicitatieprocedure door onze professionele match-coördinatoren, die in vaste dienst zijn van BBBSR, beoordeeld, gescreend en aangenomen. De directie van de stichting kijkt daarin mee. De potentiële mentoren/vrijwilligers, krijgen eerst een introductie- avond, waarin hen verteld wordt wat er van hen verwacht wordt als mentor/vrijwilliger. Na deelname aan de training wordt er een intake-gesprek ingepland met de mentor/vrijwilliger. Intakegesprekken voor het community-based programma vinden plaats bij de mentor/vrijwilliger thuis en intakegesprekken voor het schoolbased-based programma vinden plaats op het kantoor van BBBSR. Ná het intake-gesprek wordt er een VOG-aangevraagd voor de vrijwilliger/mentor en wordt per e-mail de vragenlijst naar de referenten opgestuurd. De mentoren/vrijwilligers dienen voor aanname minimaal 3 referenties op te geven. Deze referenties worden door de match-coördinatoren nagebeld, gemaild en geverifieerd.

Zodra de VOG is binnengekomen en de referenten zijn nagetrokken, wordt de mentor/vrijwilliger (indien alles positief is beoordeeld) officieel aangenomen om deel te nemen aan het programma. Tevens moet er een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden overlegd. Nieuwe mentoren/vrijwilligers worden door onze matchcoördinatoren getraind, ingewerkt en begeleid. Beoordeling vindt plaats door middel van een vastgestelde systematiek en wordt schriftelijk vastgelegd (persoonlijke en telefonische evaluaties en verslagen 8 maal per kalenderjaar). De mentoren/vrijwilligers tekenen een overeenkomst, waarbij zij zich voor ten minste voor 1 jaar beschikbaar stellen als mentor/vrijwilliger, evenals een geheimhoudingsovereenkomst, een gedragsprotocol en een meldprotocol seksueel overschrijdend gedrag.