UPDATE RONDOM COVID-19 MAATREGELEN CBM

HOE TE HANDELEN IN HET MATCHCONTACT

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft gisteren besloten dat er tijdelijk strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt.

Onderstaand is een schematische weergave te zien van de nieuwe tijdelijke maatregelen, met daaronder het protocol vanuit BBBSR.
Deze landelijke maatregelen 4 november 2020 22:00 uur voor de duur van twee weken.

BBBSR PROTOCOL
De nieuwe tijdelijk strengere maatregelen zorgen er mogelijk voor dat het uitdagend kan zijn om een activiteit te vinden om je met Little te ondernemen, aangezien alle publiek toegankelijke locaties gesloten zullen zijn. We hebben gezien dat jullie op fantastische wijze grote inzet, creativiteit en flexibiliteit hebben getoond. Het team van BBBSR is enorm trots. Binnenkort sturen we nog een mail met tips wat je kan doen samen ondanks de maatregelen.

Daarnaast hebben wij besloten dat het niet langer verantwoord is om trainingen of bijeenkomsten met meer dan twee deelnemers doorgang te laten vinden. De voorbereidende training zal daarom vanaf nu online worden aangeboden.

Nog steeds geldt: check voorafgaande aan de afspraak of je Little, de ouder of een ander gezinslid geen van onderstaande klachten heeft en stel je matchcoördinator op de hoogte van de afspraak die je met de ouder hebt gemaakt (bijv. wanneer er weer contact met elkaar wordt opgenomen voor het maken van een nieuwe matchafspraak). Als de afspraak niet kan doorgaan, dan willen we je vragen online en/of telefonisch contact te houden met je Little.

De klachten die vaak voorkomen bij het coronavirus zijn:

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Heb je zelf een of meerdere van deze klachten? Laat je dan zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Nota bene:
Ben je in contact geweest met iemand waarbij vastgesteld is dat hij/zij besmet is met het coronavirus, annuleer de afspraak en neem contact op met BBBSR voor overleg.

Neem de nodige voorzorgmaatregelen in acht:

 1. Houd 1,5 meter afstand van anderen (twee armlengtes).
 2. Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 3. Was je handen regelmatig 20 seconden lang met water en zeep.
 4. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 5. Zorg voor mondkapjes.
 6. Gebruik papieren zakdoekjes.
 7. Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes, winkels en het OV.

Verdere richtlijnen die we als Big Brothers Big Sisters of Rotterdam hanteren zijn:

 1. Intakes vinden thuis plaats bij de Little of de Big. Dit gebeurt natuurlijk altijd in overleg en alleen als er geen sprake is van bovengenoemde klachten. De 1,5 meter afstand wordt steeds in acht genomen. Het kantoor kan als locatie gebruikt worden als een intake thuis niet lukt.
 2. De evaluaties zijn telefonisch.
 3. Trainingen en bijeenkomsten met meer dan 2 deelnemers van buitenaf worden online gehouden via beeldbellen.

Voor thuis verwacht BBBSR:

 1. Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 2 gasten per dag. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar.
 2. Afspreken mag met een groep van maximaal 2 mensen. Of met alle mensen die bij jouw huishouden horen. Kinderen tot 12 jaar tellen niet mee.
 3. Buiten mogen er maximaal 2 personen samen zijn. Of alle mensen die bij 1 huishouden horen.

Als Big Brother/Big Sister ben je een rolmodel. Geef het goede voorbeeld, maar leg ook uit waarom je doet wat je doet. We adviseren je ook om 1,5 meter afstand te houden van je Little.

Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk?
Blijf thuis vanaf het moment dat je de klachten hebt tot je de uitslag weet. Bij benauwdheid en/of koorts moeten ook alle huisgenoten thuisblijven.

Ben je positief getest?
Ga thuis in isolatie, informeer jouw matchcoördinator. Huisgenoten dienen 10 dagen thuis in quarantaine te blijven. Je mag weer uit isolatie als u 24 uur geen klachten meer hebt die passen bij COVID-19 én het minimaal 7 dagen geleden is dat je ziek werd. Heb je een verminderde weerstand? Dan mag je pas uit isolatie als je 24 uur geen klachten meer hebt die passen bij COVID-19 én het minimaal 14 dagen geleden is dat je ziek werd. (bron: RIVM)

Contact met Big Brothers Big Sisters of Rotterdam
Heb je twijfels of vragen? Neem gerust contact op met je matchcoördinator. Medewerkers van BBBSR werken nog zoveel mogelijk thuis, maar zijn telefonisch en via de e-mail bereikbaar.

Mocht COVID-19 bij jou als vrijwilliger, Little of ouder of iemand waarmee je in contact bent geweest vastgesteld zijn, informeer dan jouw contactpersoon van BBBSR hierover.

Telefoonnummer BBBSR kantoor: 010-4049608
Telefoonnummer Vanessa Bronkhorst, directeur: 06-19236133

We houden iedereen op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en wensen jullie allemaal een goede gezondheid en veel plezier tijdens jullie (digitale, telefonische of persoonlijke) afspraken!

Met vriendelijke groet,

het team van Big Brothers Big Sisters of Rotterdam