Aanmelden scholieren

MELD UW LEERLINGEN AAN

Algemeen
Big Brothers Big Sisters of Rotterdam is een organisatie die sinds 1997 in Rotterdam is gevestigd. Wij koppelen vrijwilligers als mentor, ook wel Big Brothers of Big Sisters genoemd, aan kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar die om verschillende redenen extra aandacht kunnen gebruiken. Vanuit de gemeente en fondsen ontvangen wij financiering om deze kostbare trajecten te begeleiden.

School-based mentoring (SBM) programma
Ons SBM programma is voor leerlingen vanaf 5 jaar op de basisschool. BBBSR koppelt een Big Brother of Big Sister van minimaal 18 jaar aan uw leerling. Dit is een door BBBSR zorgvuldig gescreende en getrainde mentor. De Big Brother of Big Sister zal op vrijwillige basis een mentor zijn voor uw leerling, waar hij op kan bouwen en met wie hij leuke en leerzame activiteiten onderneemt.

De leerlingen die een mentor toegewezen krijgen noemen wij een Little Brother of Little Sister. Elke Little krijgt zijn eigen mentor. Zij worden een-op-een gematcht op basis van o.a. voorkeuren, karaktereigenschappen en hobby’s. Big Brothers worden aan Little Brothers gematcht en Big Sisters worden aan zowel Little Brothers als Little Sisters gematcht.

De mentor bezoekt zijn/haar Little gedurende minimaal één schooljaar voor één uur per week. Indien gewenst worden matches een volgend schooljaar voortgezet. Alle ontmoetingen vinden plaats op school. Ons programma richt zich niet specifiek op huiswerk of schoolprestaties. Het gaat om de extra een-op-een aandacht en de vriendschap die hieruit wordt opgebouwd. De matches bepalen zelf wat zij in dat uurtje gaan ondernemen. De vriendschap die zij samen opbouwen is niet alleen bijzonder, leuk en waardevol. Ook zal deze vriendschap een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerling.

Werkwijze Big Brothers Big Sisters of Rotterdam
De mentor bezoekt de leerling wekelijks voor één uur. De mentor haalt de Little uit de klas op en gaat samen met de Little wat leuks ondernemen op school of het schoolplein (een-op-een). Deze ontmoetingen duren één uur. Aan het einde van de ontmoeting vullen de mentor en de Little beiden een korte evaluatie in via een app. Zo kunnen wij de match goed monitoren. Daarnaast vindt er een aantal keer per jaar een evaluatie plaats en hebben wij geregeld contact met de mentor. Om een beter beeld te krijgen vanuit het perspectief van school vragen wij ook de leerkrachten van de aangemelde leerlingen om twee keer per schooljaar een korte, digitale evaluatie in te vullen.

Basisschool verwijzingsformulier

MEER INFO

OVER ONS

MEER INFO

KIND/JONGERE

MEER INFO

PROGRAMMA’S

MEER INFO

DONEREN

Ander manieren om te helpen

BIG FRIEND Big Brothers Big Sisters zoekt behalve mentoren ook mensen die op een andere wijze hun kwaliteiten willen inzetten en graag maatschappelijk betrokken willen zijn. Je kunt lid worden van Big Friends Rotterdam. Als Big Friend zet je jouw tijd, kwaliteiten en energie in om BBBS mentoring programma’s te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door te helpen bij het organiseren van evenementen of ondersteuning in de dagelijkse gang van zaken. Je kunt je ook inschrijven voor een commissie op het gebied van

• Marketing
• Sponsoring
• Organisatie evenement
• Werven van vrijwilligers

Als Big Friend zet je je niet alleen in om ervoor te zorgen dat het aantal kinderen dat gematcht wordt aan een mentor toeneemt, je kunt zelf ook deelnemen aan de evenementen, je hebt de mogelijkheid nieuwe mensen te leren kennen en je netwerk te vergroten. Bent je geïnteresseerd om lid te worden van Big Friends Rotterdam of wil je graag op een andere wijze helpen, neem dan contact op met: Big Brothers Big Sisters Rotterdam T 010 404 96 08 E info@bbbs-rotterdam.nl

Aannamebeleid Big Brothers Big Sisters of Rotterdam

Big Brothers Big Sisters of Rotterdam maakt uitsluitend gebruik van gekwalificeerde mentoren/vrijwilligers. Zij worden middels een vaste sollicitatieprocedure door onze professionele match-coördinatoren, die in vaste dienst zijn van BBBSR, beoordeeld, gescreend en aangenomen. De directie van de stichting kijkt daarin mee. De potentiële mentoren/vrijwilligers, krijgen eerst een introductie- avond, waarin hen verteld wordt wat er van hen verwacht wordt als mentor/vrijwilliger. Na deelname aan de training wordt er een intake-gesprek ingepland met de mentor/vrijwilliger. Intakegesprekken voor het community-based programma vinden plaats bij de mentor/vrijwilliger thuis en intakegesprekken voor het schoolbased-based programma vinden plaats op het kantoor van BBBSR. Ná het intake-gesprek wordt er een VOG-aangevraagd voor de vrijwilliger/mentor en wordt per e-mail de vragenlijst naar de referenten opgestuurd. De mentoren/vrijwilligers dienen voor aanname minimaal 3 referenties op te geven. Deze referenties worden door de match-coördinatoren nagebeld, gemaild en geverifieerd.

Zodra de VOG is binnengekomen en de referenten zijn nagetrokken, wordt de mentor/vrijwilliger (indien alles positief is beoordeeld) officieel aangenomen om deel te nemen aan het programma. Tevens moet er een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden overlegd. Nieuwe mentoren/vrijwilligers worden door onze matchcoördinatoren getraind, ingewerkt en begeleid. Beoordeling vindt plaats door middel van een vastgestelde systematiek en wordt schriftelijk vastgelegd (persoonlijke en telefonische evaluaties en verslagen 8 maal per kalenderjaar). De mentoren/vrijwilligers tekenen een overeenkomst, waarbij zij zich voor ten minste voor 1 jaar beschikbaar stellen als mentor/vrijwilliger, evenals een geheimhoudingsovereenkomst, een gedragsprotocol en een meldprotocol seksueel overschrijdend gedrag.