Het Rabobankfonds Rotterdam draagt financieel bij aan de kosten voor activiteiten, waardoor wij de kinderen weer leuke, leerzame activiteiten kunnen aanbieden.

Meedoen in de samenleving is een veel besproken onderwerp en wordt gezien als een eerste levensbehoefte. Toch is meedoen in de samenleving voor veel kinderen niet vanzelfsprekend. Door armoede zijn veel kinderen uitgesloten van vrijetijdsvoorzieningen, wegens de kosten die hieraan verbonden zijn. Hierdoor worden kinderen (deels) uitgesloten van de maatschappij, waardoor zij kansen missen en wat zelfs uiteindelijk kan leiden tot sociaal isolement.

Naast de een-op-een aandacht die wij kinderen bieden d.m.v. mentortrajecten, bieden wij hen ook activiteiten aan. Door middel van het organiseren van activiteiten willen wij de kinderen en vrijwilligers actief betrekken bij de organisatie en de samenleving. De activiteiten die worden georganiseerd zijn laagdrempelig, horizon verbredend en plezierig. Wij streven ernaar door middel van de activiteiten (buiten de een-op-een matchrelatie) de kinderen een stuk zelfwaardering, zelfvertrouwen en het gevoel ergens bij te horen mee te geven, waardoor ze zich gelukkig voelen. Daarnaast kunnen ze d.m.v. de activiteiten nieuwe ervaringen opdoen en hun horizon verbreden. Ook bieden we de matches d.m.v. deze activiteiten de gelegenheid om andere matches te ontmoeten, contacten aan te gaan en zich verbonden te voelen met de organisatie.

Wij zijn het Rabobankfonds Rotterdam zeer dankbaar voor de bijdrage.