Aanmelden Kind / Jongere

HET BEGIN VAN EEN BIJZONDERE VRIENDSCHAP

Big Brothers Big Sisters of Rotterdam zet zich sinds 1997 in voor kwetsbare kinderen van 5 tot 18 jaar in Rotterdam. Dit doen wij samen met 130 vrijwilligers. De vrijwilliger spreekt als Big Brother of Sister wekelijks af met  zijn of haar “Little” om samen iets leuks te ondernemen. Wat zij vervolgens gaan doen kan van alles zijn. Bijvoorbeeld samen voetballen, praten over school of knutselen. Uiteindelijk gaat het er om  dat de vrijwilliger en het kind een vriendschap opbouwen waarbij het kind zich gemotiveerd voelt het beste uit zichzelf te halen.

Wanneer komt een kind in aanmerking voor het programma?
Kinderen komen in aanmerking voor deelname aan het programma als zij behoefte hebben aan een mentor, een Big Brother of Big Sister die hen ondersteunt in het omgaan met alledaagse problemen, die hen wat extra aandacht geeft en die met hen die leuke en positieve dingen doet die thuis niet altijd vanzelfsprekend zijn.

Veiligheid van het kind

De veiligheid van het kind staat bij Big Brothers Big Sisters hoog in het vaandel. Bij elke nieuwe vrijwilliger voeren wij een grondige screening uit, waarbij de vrijwilliger onder andere een Verklaring omtrent Gedrag moet kunnen overleggen. Ook wordt er een referentiecheck gedaan. Elke match wordt nauwlettend gevolgd en ondersteund door de professioneel getrainde matchcoördinator.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

AANMELDEN KIND / JONGERE

Jongen/Meisje

SNTR

Ik heb het Privacy beleid van BBBS Rotterdam gelezen

CONTRA INDICATIES

MEER INFO

OVER ONS

MEER INFO

PROGRAMMA’S

MEER INFO

VRIJWILLIGER

MEER INFO

DONEREN

Welke Kinderen /Jongeren

De kinderen/jongeren die bij Big Brothers big Sisters of Rotterdam aangemeld kunnen worden wonen in Rotterdam, zijn tussen de 5 en 18 jaar en leven in een kwetsbare en/of risicovolle situatie. Zij komen veelal uit eenoudergezinnen, die leven op of onder de armoedegrens.

Indicaties van (beginnend) probleemgedrag kunnen aanwezig zijn. Big Brothers Big Sisters richt zich hierbij op zichtbare gedragingen en niet op de analyse van onderliggende problemen. Voorbeelden van kinderen en jongeren die tot de doelgroep van Big Brothers Big Sisters horen zijn kinderen/jongeren van 5-18 jaar, die:

 • Een laag gevoel van eigenwaarde hebben.
 • Behoefte hebben aan ondersteuning en aandacht anders dan professionele hulpverlening.
 • Meestal uit een één oudergezin komen of geen ouders hebben.
 • Verwaarloosd worden.
 • Schoolverzuim c.q. problemen hebben op school.
 • Weinig tot geen of de verkeerde sociale contacten onderhouden.
 • Problemen hebben in omgang met anderen.
 • Ruzie hebben met ouders/verzorgers.
 • Problemen hebben met vrijetijdsbesteding.
 • Onderhevig zijn aan pestgedrag.
 • Komen uit een problematisch gezin.
 • Vallen in de groep kansarme of risicokinderen.
 • En ouder of familielid hebben die in de gevangenis zit of heeft gezeten.
 • In woongroepen zitten en specifieke aandacht nodig hebben.
 • Te maken hebben met een vechtscheiding.
  •  

  Contra-indicaties

  Een aantal kinderen en jongeren komt niet in aanmerking voor een match.
  De problemen die zulke kinderen en jongeren hebben, zijn dan van dusdanige aard dat zij buiten de competentie van de vrijwilliger/mentor vallen om daar
  op een verantwoorde manier mee om te kunnen gaan.

  De contra-indicaties op grond waarvan BBBSR een kind of jongere niet opneemt, zijn de volgende:

  • Alcohol of drugs problematiek
  • Zwaar crimineel gedrag
  • Geen vaste woon- of verblijfplaats
  • Verstandelijke handicap
  • Motorische handicap
  • Psychiatrische problematiek
  • Gedragsstoornis
  • Autisme spectrum stoornis

  Indien er sprake is van een van bovenstaande contra-indicaties, dan wordt
  per individu bekeken of het kind/jongere alsnog in aanmerking komt voor
  een match.

  Veiligheid van kind en jongere

  VEILIGHEID VANAF HET BEGIN

  De veiligheid van de Little is bij ons het allerbelangrijkst.

  Het maken van de beste match tussen de Little en een Big is cruciaal voor de groei en ontwikkeling van de Little. Maar voordat het zover is wordt een vrijwilliger om een Big Brother of Big Sister te kunnen worden eerst zeer zorgvuldig gescreend.

  De regels van Big Brothers Big Sisters schrijven voor dat er eerst een uitgebreid onderzoek plaatsvindt naar de levenswijze van de vrijwilliger. Hiertoe behoren:

  • het invullen van een aanmeldingsformulier
  • het natrekken van een eventuele strafrechtelijke achtergrond d.m.v. een Verklaring omtrent Gedrag
  • er worden 3 referenties nagetrokken
  • er wordt een diepte interview bij de vrijwilliger thuis gehouden, waarbij alle aspecten van zijn/haar leven en persoon aan de orde komen
  • de vrijwilliger moet een training doorlopen die informatie verschaft over de begeleiding van de Little en de wijze waarop de Little gestimuleerd kan worden

  Big Brothers Big Sisters voorziet ook in de veiligheid van het kind/de jongere door advies te geven aan ouder(s)/verzorger(s) en zijn/haar/hun kind en uiteraard verwelkomen wij vragen en feedback.

  Tijdens de matchrelatie, zal de matchcoördinator voortdurend contact met ouder(s)/verzorger(s), het kind/de jongere en de vrijwilliger hebben. Dit is de beste manier om een sterke relatie op te bouwen, die de grootste impact heeft op het toekomstige succes van het kind/de jongere.

  SISA

  Big Brothers Big Sisters of Rotterdam is aangesloten op SISA. SISA staat voor SIgnaleren en SAmenwerken. Soms heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien.  Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat er snel samengewerkt kan worden.

  Via SISA, SISA is een computersysteem, maken organisaties hun betrokkenheid bij een kind of jongere kenbaar. Als stichting vinden wij het belangrijk om met deze instanties samen te werken en samen met deze professionals en u in gesprek te gaan over de meest passende zorg en de rol die BBBS hierin kan spelen. Wij zullen onze betrokkenheid bij de kinderen en jongeren waar wij een zorg over hebben of extra (zorg)ondersteuning aanbieden in SISA kenbaar maken.

  SISA is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op SISA én hun betrokkenheid op het kind/de jongere in SISA kenbaar hebben gemaakt.  SISA is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

   

  In SISA staan alleen naam organisatie, de contactgegevens van de professional en naam, geboortedatum, geslacht van het kind. SISA kent geen enkele inhoud.

  Voor vragen over SISA kunt u de website van SISA www.sisa.rotterdam.nl raadplegen.

  Informatie voor verwijzers

  Kinderen/jongeren kunnen door o.a. hulpverleningsinstanties, (school)maatschappelijk werk, leerkrachten, politie, buurthuizen en artsen bij ons worden aangemeld. Uiteraard in samenspraak en met de instemming van de ouder(s).
  Indien u als verwijzer een kind/jongere bij ons aanmeldt, verzoeken wij om de volgende medewerking:

  • BBBSR vraagt volledige achtergrondinformatie over het kind/de jongere en het gezin, c.q. leefsituatie
  • BBBSR vraagt een toelichting op de aanmelding, zonodig het dossier
  • BBBSR wil op de hoogte gesteld worden van veranderingen (op school) c.q. in het hulpverleningstraject (indien hiervan sprake is)
  • er is contact tussen u en BBBSR indien daarvoor een reden is

  Kinderen/jongeren die voldoen aan onze contra-indicaties kunnen niet worden aangemeld. Lees hierboven welke kinderen/jongeren er bij BBBS aangemeld kunnen worden.