Doneren

HET BEGINT BIJ EEN KIND, STEUN BBBS

Met jouw financiële bijdrage kunnen wij doorgaan met wat we doen: Rotterdamse kinderen die onder moeilijke omstandigheden opgroeien, helpen hun talenten en kwaliteiten te benutten. Je helpt al met een klein bedrag!

Wat doen wij met jouw gift?
Wanneer wij een kind en een vrijwilliger bij elkaar brengen, willen wij er zeker van dat er een goede match is. En uiteraard ook dat de ouders van het kind positief zijn. Om dit te realiseren gaan we zorgvuldig te werk. Zo plannen we verschillende gesprekken met zowel ouders, kinderen als vrijwilligers. Het maken van de matches, het volgen van de voortgang en begeleiden van de vrijwilligers wordt gedaan door een team van vier parttime professionals met kennis en ervaring binnen de pedagogie en psychologie.

Doneer

DONEER VOOR EEN TOEKOMST VAN EEN KIND

Als je doneert ondersteun je de kinderen/jongeren in Rotterdam. Het maakt niet uit hoe groot het bedrag is, met een donatie kun je een wereld van verschil maken in de levens van de kinderen/jongeren die om je heen wonen. Onderzoek heeft aangetoond dat BBBS Mentoring werkt. Kinderen met een Big Brother of Big Sister laten aanzienlijke, positieve verschillen in hun persoonlijke leven en op school zien. Ze hebben meer vertrouwen in hun capaciteiten op school, de band met hun ouders en familie verbetert en bij het merendeel van de kinderen is het onwaarschijnlijk dat zij school voortijdig zullen verlaten (BBBSA).

Jouw bijdrage zorgt ervoor dat wij kunnen doorgaan met wat we doen: ervoor zorgen dat alle kinderen hun kwaliteiten en talenten ten volle kunnen benutten. Draag dus bij aan de toekomst van een kind!

MATCH MAKER Adopteer een match voor een jaar (school-based mattch) of twee jaar (community=-based match)

Eenmalige bijdrage Een eenmalige bijdrage is het begin van een nieuwe vriendschap

Structurele bijdrage Een maandelijkse bijdrage is de basis van een langdurige ondersteuning.

Speciale bijdrage Je kiest BBBS als het goede doel ter ere van een speciale gelegenheid in je persoonlijk leven, zoals een verjaardag of bruiloft.

Big Brothers Big Sisters bijdrage
Heb je hulp nodig om te beslissen hoeveel je wilt geven? Hier zie je met welk bedrag je wat kunt bijdragen. Als je de stichting wilt steunen, kun je via je bank een (periodieke) overschrijving doen naar: NL39 RABO 0313 6080 16 t.n.v. Big Brothers Big Sisters of Rotterdam. Eventueel met vermelding van de bestemming die je aan je bijdrage wilt verbinden.

Heb je vragen over het doen van een bijdrage, dan kun je zowel telefonisch als per email contact opnemen: 010 404 96 08 info@bbbs-rotterdam.nl

Adopteer een Match

DRAAG BIJ AAN DE TOEKOMSTKANSEN VAN ÉÉN KIND EN ADOPTEER EEN MATCH!

Geef een kind de kans om zich echt kind te kunnen voelen. Zich goed te kunnen ontwikkelen en volwaardig mee te doen in de maatschappij. Middels uw adoptie kunnen wij een kind gedurende een of twee jaar de zo nodige individuele aandacht geven via de mentor / mentee match. Wij hebben twee verschillende programma’s waarover op de website nog veel meer.

In het kort:

Community-based Matches (CBM)
De community-based match wordt aangegaan voor minimaal 2 jaar. Mentor en mentee zien elkaar wekelijks buiten schooltijd voor minimaal een uur.

School-based Matches (SBM)
De school-based match wordt aangegaan voor één jaar. In samenspraak met school zijn de afspraken tussen mentor en mentee onder schooltijd.

Voor uw organisatie
Van ons krijgt u elke 3 maanden geanonimiseerd een update* over de individuele match of matches die uw organisatie ondersteund. U krijgt middels een kleine rapportage inzicht in wat ze zoals doen en hoe de match zich ontwikkelt. Zo blijft goed op de hoogte en nauw verbonden bij uw adoptiematch

* dit na in gebruik name van ons nieuwe dashboard-systeem Messagenes.

Partners

BIG BROTHERS BIG SISTERS EN U ALS PARTNER
Onderstaande partners en fondsen ondersteunen onze organisatie

ANBI informatie

Big Brothers Big Sisters of Rotterdam is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat een donatie aan BBBSR fiscaal aftrekbaar is.

Naam: Stichting Big Brothers Big Sisters of Rotterdam
RSIN/Fiscaal nummer: 806685864 KvK Rotterdam nummer: 24280091 Bankrekeningnummer: NL39 RABO 0313608016

Contactgegevens: 

Stichting Big Brothers Big Sisters of Rotterdam
Mathenesserlaan 313a
3021 HL Rotterdam
010 404 96 08
info@bbbs-rotterdam.nl

Doelstelling: het bieden van ondersteuning aan kinderen en jongeren ten behoeve van beter functioneren in het dagelijks bestaan en het vergroten van hun zelfredzaamheid en al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaand verband houdt of daaraan bevordelijk kan zijn. De stichting tracht het doel onder meer te realiseren door: het inzetten van mentoren/vrijwilligers ten dienste van jongeren en kinderen. Deze mentoren/vrijwilligers zijn volwassen en op grond van hun persoonlijkheid, in staat een positieve bijdrage te leveren voor de genoemde doelgroep, gericht op het genoemde doel.

Bestuurssamenstelling: Het onbezoldigde bestuur van de stichting is samengesteld uit 6 personen, welke gezamenlijk bevoegd zijn.

Voorzitter: De heer van Teeseling, Charles Gerardus
Secretaris: De heer Hendriks, Willem Andriaan
Penningmeester: De heer ten Cate, Diederik Alexander
Bestuurder: De heer Vaanholt, Hermannus Gerhardus
Bestuurder: Mevrouw Abdoelhafiezkhan, Shirley Shokat Ara
Bestuurder: Mevrouw Broere, Carolina Johanna Maria

Beloningsbeleid: Voor medewerkers is de CAO Sociaal Werk van toepassing. Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurslid; aan hen kan een onkostenvergoeding worden gegeven. Daarnaast werkt de stichting met mentoren/vrijwilligers. Deze mentoren/vrijwilligers kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen voor het aanvragen van de Rotterdampas.

Klik hier voor Balans & Staat van baten en lasten BBBSR 2018 & 2019

Klik hier voor het BBBSR beleidsplan 2020