Doneren

DONEER VOOR DE TOEKOMST VAN EEN KIND

Met jouw financiële bijdrage kunnen wij Rotterdamse kinderen die onder moeilijke omstandigheden opgroeien in hun ontwikkeling blijven stimuleren en ‘spelenderwijs’ meer zelfvertrouwen, levenservaring, kennis en vaardigheden laten opdoen.

Zo worden hun kansen en mogelijkheden richting de toekomst vergroot. Wij willen ervoor zorgen dat de kinderen zich ten volle ontplooien, zodat zij een positieve, gelukkige toekomst tegemoet gaan.Je helpt al met een klein bedrag!

Je kunt op verschillende manieren een financiële gift doen om ons te helpen:

EENMALIGE DONATIE OF VASTE DONATEUR
Doe een eenmalige donatie of een automatische overschrijving via het formulier op deze pagina. Een eenmalige donatie kan ook direct met QR code

AUTOMATISCHE OVERSCHRIJVING
Word vaste donateur van Big Brothers Big Sisters of Rotterdam door een automatische overschrijving op rekeningnummer NL39RABO0313608016 t.n.v. Stichting BBBS Rotterdam.

SCHENKEN MET FISCAAL VOORDEEL
Schenken aan BBBSR (een ANBI Stichting) kan met fiscaal voordeel. De belastingdienst maakt hierin onderscheid tussen een gewone gift en een periodieke gift. Een gewone gift is een gift die u maar 1 keer doet. Of een gift die u met regelmaat bijvoorbeeld jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. U mag uw gewone gift aftrekken als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Er geldt dan een drempelbedrag en maximumbedrag afhankelijk van uw drempelinkomen. Klik hier voor meer informatie.

Een periodieke gift is volledig aftrekbaar
Een periodieke gift voor de belastingdienst is een gift die je voor 5 jaar of langer betaalt waar nog een aantal voorwaarden aan verbonden zijn. Deze giften zijn dan volledig aftrekbaar. Klik hier voor meer informatie.

Je kunt gebruik maken van deze schenkingsovereenkomst opgemaakt door de Belastingdienst. Vul de schenkingsovereenkomst in en stuur deze naar info@bbbs-rotterdam.nl

VOOR BEDRIJVEN
Voor bedrijven hebben we een aantal speciale optie’s. Lees hieronder welke.

CDoneren voor bedrijven

Optie 01: Adopteer een match

Draag bij aan de toekomst kansen van een Rotterdams kind!

Wat houdt het in?

 • Uw organisatie adopteert een BBBSR match (of meerdere) voor minimaal een jaar. 
 • Investering € 2625,- per match per jaar. Wij zijn een ANBI stichting en daardoor is uw donatie/ investering fiscaal aftrekbaar.
 • Bij de start krijgt u een geanonimiseerde briefing van uw match of matches. Na 6 maanden krijgt u een update over uw match en aan het einde van het jaar een uitgebreidere rapportage.
 • Het adoptie programma biedt voor 1 persoon van uw organisatie gratis deelname aan het BBBSR netwerk diner met o.a. wethouder Jeugd Judith Bokhove en de heer Ivo Opstelten en Sander de Kramer beiden ambassadeur voor BBBSR.

Neem contact met ons op als u vragen heeft en een match wilt adopteren. Dat kan telefonisch via 010 404 96 08 of stuur een mail naar info@bbbs-rotterdam.nl

Optie 02: Word BBBSR Bedrijfs Sponsor

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en bijdragen aan de duurzaamheid van uw stad!

Wat houdt het in?

 • Uw organisatie word bedrijfssponsor en ondersteunt BBBSR (ANBI status) door middel van een fiscaal aftrekbare donatie voor minimaal een jaar.
 • Dit kan vanaf € 5000,-. (Indien u gelijk een sponsorschap voor 5 jaar toezegt wordt dit bedrag 100% fiscaal aftrekbaar)
 • Uw bijdrage zal worden ingezet op gebieden als: deskundigheidsbevordering van mentoren en match coördinatoren, opzetten en doorontwikkelen E-learning programma, evidence based werken & monitoring, onderzoek, extra activiteiten voor de Littles en verbreding van de programma’s en/of het ontwikkelen van nieuwe programma’s.
 • U brengt BBBSR onder de aandacht in uw netwerk indien u daar aanknopingspunten toe ziet.
 • Het bedrijfs sponsor programma biedt voor 2 personen van uw organisatie gratis deelname aan het BBBSR netwerk diner met o.a. wethouder Jeugd Judith Bokhove en de heer Ivo Opstelten en Sander de Kramer beiden ambassadeur voor BBBSR.

Neem contact met ons op als u vragen heeft en bedrijfssponsor wilt worden. Dat kan telefonisch via 010 404 96 08 of stuur een mail naar info@bbbs-rotterdam.nl

Optie 03: Cause Marketing

Uw organisatie gaat een wederzijds voordelige samenwerking aan met BBBSR als goed doel. Gedurende deze samenwerking wordt een deel van de opbrengst van een product of dienst van uw organisatie gekoppeld aan het goede doel, een win-win situatie.

Voorbeelden ter inspiratie:

 • Bij het verkopen van een bepaald product gaat er 1 euro naar het project.
 • Elk kwartaal schenkt u een klein percentage van uw winst.
 • Per product betalen klanten iets meer voor het goede doel. Dat bedrag wordt verdubbeld door uw bedrijf.
 • U rekent verzendkosten aan, maar zet die som aan de kant voor het project dat u steunt.
 • Klanten zetten de spaarpunten op hun klantenkaart om in financiële steun voor het project.

Neem contact met ons op als u vragen heeft over mogelijkheden van cause marketing. Dat kan telefonisch via 010 404 96 08 of stuur een mail naar info@bbbs-rotterdam.nl

 

Wat BBBSR u biedt:

 • Vermelding op de BBBSR homepage d.m.v. een banner. 
 • Structurele vermelding op onze ‘partner’ pagina met een link naar uw bedrijf.
 • Vermelding met uw bedrijf in onze rapportage aan de Gemeente Rotterdam waarmee u extern zichtbaarheid geeft aan uw invulling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid met de stad.
 • Door deelname geeft BBBSR u een platform om ook intern uw maatschappelijke betrokkenheid zichtbaar te maken en daarmee een verhoogde waardering voor uw bedrijf.
 • Vermelding in onze nieuwsbrief en jaarverslag.
 • Vermelding op onze BBBSR facebook en Instagram pagina.

Partners

BIG BROTHERS BIG SISTERS EN U ALS PARTNER
Onderstaande partners en fondsen ondersteunen onze organisatie

ANBI informatie

Big Brothers Big Sisters of Rotterdam is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat een donatie aan BBBSR fiscaal aftrekbaar is.

Naam: Stichting Big Brothers Big Sisters of Rotterdam
RSIN/Fiscaal nummer: 806685864 KvK Rotterdam nummer: 24280091 Bankrekeningnummer: NL39 RABO 0313608016

Doelstelling: het bieden van ondersteuning aan kinderen en jongeren ten behoeve van beter functioneren in het dagelijks bestaan en het vergroten van hun zelfredzaamheid en al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaand verband houdt of daaraan bevordelijk kan zijn. De stichting tracht het doel onder meer te realiseren door: het inzetten van mentoren/vrijwilligers ten dienste van jongeren en kinderen. Deze mentoren/vrijwilligers zijn volwassen en op grond van hun persoonlijkheid, in staat een positieve bijdrage te leveren voor de genoemde doelgroep, gericht op het genoemde doel.

Bestuurssamenstelling: Het onbezoldigde bestuur van de stichting is samengesteld uit 5 personen, welke gezamenlijk bevoegd zijn.

Voorzitter: De heer Vaanholt, Hermannus Gerhardus
Secretaris: Mevrouw Zijlmans – Wierenga, Franciska Catharina Maria Teresa
Penningmeester: Mevrouw Donkers, Linda Henrica
Bestuurder: De heer Spijker, Erik
Bestuurder: Mevrouw Broere, Carolina Johanna Maria

Beloningsbeleid: Voor medewerkers is de CAO Sociaal Werk van toepassing. Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurslid; aan hen kan een onkostenvergoeding worden gegeven. Daarnaast werkt de stichting met mentoren/vrijwilligers. Deze mentoren/vrijwilligers kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen voor het aanvragen van de Rotterdampas.

Klik hier voor Balans & Staat van baten en lasten BBBSR 2020 & 2021

Klik hier voor het BBBSR beleidsplan 2022

Klik hier voor het BBBSR jaarverslag 2021