Contact

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met:

Big Brothers Big Sisters of Rotterdam
Nieuwe Binnenweg 77e
3014 GE Rotterdam
T: 010 – 404 96 08
E:info@bbbs-rotterdam.nl

 

MEDEWERKERS

Vanessa Bronkhorst
Directeur
06 19 23 61 33
tevens vertrouwenspersoon
vbronkhorst@bbbs-rotterdam.nl

Maureen van der Linden
Bureaumanager/Matchcoördinator community-based mentoring
mvanderlinden@bbbs-rotterdam.nl

Leroy Evora
Matchcoördinator school-based mentoring
06 14 76 77 50
levora@bbbs-rotterdam.nl

Lotte Bakx
Matchcoördinator school-based mentoring
06 81 40 74 55
lbakx@bbbs-rotterdam.nl

Liza Heusdens 
Matchcoördinator community-based mentoring
06 14 76 77 63
lheusdens@bbbs-rotterdam.nl

Paulette Rappard 
Matchcoördinator community-based mentoring
BBBS Rotterdam & BBBS Capelle aan den IJssel
06 83 00 85 46
prappard@bbbs-rotterdam.nl
capelleaandenijssel@bbbs-rotterdam.nl

 

BBBS Rotterdam

ANBI informatie

Big Brothers Big Sisters of Rotterdam is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat een donatie aan BBBSR fiscaal aftrekbaar is.

Naam: Stichting Big Brothers Big Sisters of Rotterdam
RSIN/Fiscaal nummer: 806685864 KvK Rotterdam nummer: 24280091 Bankrekeningnummer: NL39 RABO 0313608016

Doelstelling: het bieden van ondersteuning aan kinderen en jongeren ten behoeve van beter functioneren in het dagelijks bestaan en het vergroten van hun zelfredzaamheid en al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaand verband houdt of daaraan bevordelijk kan zijn. De stichting tracht het doel onder meer te realiseren door: het inzetten van mentoren/vrijwilligers ten dienste van jongeren en kinderen. Deze mentoren/vrijwilligers zijn volwassen en op grond van hun persoonlijkheid, in staat een positieve bijdrage te leveren voor de genoemde doelgroep, gericht op het genoemde doel.

Bestuurssamenstelling: Het onbezoldigde bestuur van de stichting is samengesteld uit 6 personen, welke gezamenlijk bevoegd zijn.

Voorzitter: De heer van Teeseling, Charles Gerardus
Secretaris: De heer Hendriks, Willem Andriaan
Penningmeester: De heer ten Cate, Diederik Alexander
Bestuurder: De heer Vaanholt, Hermannus Gerhardus
Bestuurder: Mevrouw Abdoelhafiezkhan, Shirley Shokat Ara
Bestuurder: Mevrouw Broere, Carolina Johanna Maria

Beloningsbeleid: Voor medewerkers is de CAO Sociaal Werk van toepassing. Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurslid; aan hen kan een onkostenvergoeding worden gegeven. Daarnaast werkt de stichting met mentoren/vrijwilligers. Deze mentoren/vrijwilligers kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen voor het aanvragen van de Rotterdampas.

Klik hier voor Balans & Staat van baten en lasten BBBSR 2018 & 2019

Klik hier voor het BBBSR beleidsplan 2020