Contact

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met:

Big Brothers Big Sisters of Rotterdam
Nieuwe Binnenweg 77e
3014 GE Rotterdam
T: 010 – 404 96 08
E:info@bbbs-rotterdam.nl

 

MEDEWERKERS

Lisette van Dinter-Atema
Directeur
06 21 90 60 55
lisette@bbbs-rotterdam.nl

Maureen van der Linden
Bureaumanager/Matchcoördinator community-based mentoring
mvanderlinden@bbbs-rotterdam.nl
06 83 00 85 46

Leroy Evora
Matchcoördinator school-based mentoring
06 14 76 77 50
levora@bbbs-rotterdam.nl

Sanna Verhoeff
Matchcoördinator school-based mentoring
06 24 42 27 67
sverhoeff@bbbs-rotterdam.nl

Liza Heusdens 
Matchcoördinator community-based mentoring
06 14 76 77 63
lheusdens@bbbs-rotterdam.nl
 

Lotte Bakx
Matchcoördinator community-based mentoring
BBBS Rotterdam & BBBS Capelle aan den IJssel

06 81 40 74 55
lbakx@bbbs-rotterdam.nl
capelleaandenijssel@bbbs-rotterdam.nl

 

 

BBBS Rotterdam

ANBI informatie

Big Brothers Big Sisters of Rotterdam is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat een donatie aan BBBSR fiscaal aftrekbaar is.

Naam: Stichting Big Brothers Big Sisters of Rotterdam
RSIN/Fiscaal nummer: 806685864 KvK Rotterdam nummer: 24280091 Bankrekeningnummer: NL39 RABO 0313608016

Doelstelling: het bieden van ondersteuning aan kinderen en jongeren ten behoeve van beter functioneren in het dagelijks bestaan en het vergroten van hun zelfredzaamheid en al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaand verband houdt of daaraan bevordelijk kan zijn. De stichting tracht het doel onder meer te realiseren door: het inzetten van mentoren/vrijwilligers ten dienste van jongeren en kinderen. Deze mentoren/vrijwilligers zijn volwassen en op grond van hun persoonlijkheid, in staat een positieve bijdrage te leveren voor de genoemde doelgroep, gericht op het genoemde doel.

Bestuurssamenstelling: Het onbezoldigde bestuur van de stichting is samengesteld uit 5 personen, welke gezamenlijk bevoegd zijn.

Voorzitter: De heer Vaanholt, Hermannus Gerhardus
Secretaris: Mevrouw Zijlmans – Wierenga, Franciska Catharina Maria Teresa
Penningmeester: Mevrouw Donkers, Linda Henrica
Bestuurder: De heer Spijker, Erik
Bestuurder: Mevrouw Broere, Carolina Johanna Maria

Beloningsbeleid: Voor medewerkers is de CAO Sociaal Werk van toepassing. Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurslid; aan hen kan een onkostenvergoeding worden gegeven. Daarnaast werkt de stichting met mentoren/vrijwilligers. Deze mentoren/vrijwilligers kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen voor het aanvragen van de Rotterdampas.

Klik hier voor Balans & Staat van baten en lasten BBBSR 2020 & 2021

Klik hier voor het BBBSR beleidsplan 2022

Klik hier voor het BBBSR jaarverslag 2021